شناسنامه آرام
 
نام آرام
تماس با من
جنسیت زن
سن 34
درباره من هنوز هم نمی توانم با افتخار بگویم من خوب بودن را آموخته ام.

کشور ایران  
شهر بوشهر- محله هلیله

تحصیلات کارشناس مدیریت فرهنگی  
شغل  
سرگرمی ها ورزش، تأتر، دیدن فیلم، تفریح با دوستان،  
علاقه مندی ها